YERLEŞKELER

Öğrenci Kulüpleri

Öğrencileri üniversite yaşamı içerisinde akademik, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirmek, birlikte üretmelerine olanak sağlamak amacı ile kulüpler/topluluklar ve spor takımları kurulmaktadır. Ayrıca, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında tarihi ve kültürel geziler, konferans, seminer vb. etkinlikler de düzenlenmektedir.

Kulüp Başvuru Formu


Edebiyat ve Münazara Kulübü

Kulübün amacı; öğrencilere objektif ve tarafsız bakış açısı kazandırmak, akıl yürütme yeteneklerini geliştirmek, toplum karşısında kendilerini rahat ifade etme kabiliyeti kazandırmak ve genel kültür seviyelerini artırmaktır.

Kulübün başlangıç ve ileri seviye eğitimleri için mezunlarımızdan destek alınmaktadır.

 

 

 

 

Girişimcilik Kulübü

8 mart kortej 1

Amaç; öğrencileri girişimcilik konusunda bilgilendirerek onların girişimcilik potansiyellerini harekete geçirmektir.

Bunun yanında öğrencilerin iş hayatını yakından tanımalarını sağlamak, iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmak ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmaktır.

 

 

 

 

Kodlama Kulübü

Kodlama kulübünde öğrencilerin matematiksel düşünebilme, bilişsel düşünebilme, problem çözebilme ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamlandırabilme yetilerini geliştirecek etkinliklere yer verilmektedir.

Öğrencilerin bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilmesini sağlamak, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilmeleri, programlama dillerini tanımaları, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilmeleri ile ilgili eğitimler verilmektedir. Eğitimler üniversitemizde görevli alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

Doğa Sporları Kulübü

8 mart kortej 1

Öğrencilere doğa bilinci aşılamak, doğa ile olan irtibatı artırmak, doğa sporları ile ilgilenen ve ilgilenmeyi düşünenlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek, bireyleri bu spor dalları içinde eğitip daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına sahip olmalarını sağlamak amaçlarıyla kurulmuştur.

Ada içerisindeki mevcut yürüyüş parkurlarında doğa yürüyüşleri organize edilerek, öğrencilere açık havada spor yapmak, zinde kalmak, sosyalleşmek ve tabiatla iç içe olma alışkanlıkları kazandırılmaktadır.

 

 

Balıkçılık Kulübü

Sportif balık avcılığını özendirme, balık avcılığının belli etik kurallar içinde, planlı yapılmasını sağlamak amacıyla alanında uzman kişiler tarafından eğitimiler verilmektedir.

Bunların yanı sıra su ürünleri, yaşam alanları ve doğanın korunması için gereken özenin gösterilmesine yönelik bilgilendirmeler de yapmaktadır.

 

 

 

 

Arama Kurtarma Topluluğu

8 mart kortej 1

Kulübünün amacı doğal afetler konusunda öğrencilerin ve toplumun bilincini arttırarak, afet öncesi tedbirlerle ve olay anındaki doğru müdahaleler ile olası kayıpları en aza indirmektir. Üniversitemizde Arama Kurtarma Topluluğu (AKUT) faaliyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve üniversitemizin de üyesi olduğu Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi tarafından desteklenmektedir.