ARAŞTIRMA

Kütüphane

Bilginin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında, akademik ve idari personel, öğrenciler ve müttefik kurumların üyeleri tarafından kullanılan İTÜ kütüphaneleri araştırma, eğitim ve öğrenme faaliyetleri için önemli kaynaklar, veritabanları ve koleksiyonlar teşkil eder. İTÜ-KKTC, Yabancı Diller Hazırlık Okulu lokal kütüphanesinin yanı sıra İTÜ kütüphaneleri elektronik veri tabanına erişim hakkına sahiptir.

2024 yılı güncel verilerine göre İTÜ Kütüphaneleri, 564.923'ü e-kitap olmak üzere 1 milyonun üzerinde yayın, 96.978 e-dergi, 42.596 görsel materyal, 6.000 nadir eser, 7.500 harita, 200'ün üzerinde veri tabanı ve 5 milyonun üzerinde elektronik tezin bulunduğu zengin bir bilgi-belge varlığına sahiptir.

İTÜ Kütüphaneleri


İTÜ Yayınevi

İTÜ Yayınevi'nin misyonu, teknik eser yayıncılığında tarihi bir rol üstlenmiş olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, teknik yayımcılık faaliyetlerine, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı etkinlikle ve kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktır. Yayınevi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak Üniversitede derslerde kullanılacak basılı veya elektronik ders kitapları, yardımcı ders kitapları, ders aracı niteliği taşımayan araştırma/inceleme kitapları, bilimsel ve kültürel yayınlar, sempozyum bildirileri ve İTÜ Dergilerini yayımlar.

İTÜ Yayınevi