HAKKINDA

Yönetim

Üniversite Üst Yönetimi
Rektör Prof. Dr. Murat SARI
Rektör Yardımcısı  
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Betül Gelengül EKİMCİ
Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Aslı KANAN
Genel Sekreter Dursun KOÇ
Üniversite Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat SARI
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali DENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol KAM
Yönetim Kurulu Üyesi Revin GÜRLER
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal ŞÖFÖROĞLU
Raportör / Genel Sekreter Dursun KOÇ
Üniversite İdari Birimleri

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı’na bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreterlik, üniversite yönetsel teşkilatının başı olup teşkilata bağlı birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Dursun KOÇ 105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rektörlük Özel Kalem

Rektörün resmi ve özel yazışmalarını, her türlü protokol ve törenlerini düzenlemek ve yürütmek üzere yapılan görevlendirmedir. Rektör ve Rektör Yardımcılarının randevu ve görüşmeleri ile resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, havale ve imza dosyalarını kontrol etmek ve her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerinde Kurumsal İletişim Birimi’ne destek vermekle yükümlüdür.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
... 121 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Genel Sekreterlik Özel Kalem

Genel Sekreterlik Biriminin sekreterlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Ayten ÇOLAKOĞLU BİLİZ 122-125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Birimi konularında uzman personelin oluşturduğu 2 grup ile üniversite bünyesinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu gruplar; Yazılım, Ağ ve Sistem Grubu ile Teknik Bakım ve Onarım Hizmetleri Grubu’dur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Kadime GÖĞEBAKAN 444 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Altuğ CUMAOĞLU 404 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İdari İşler ve Satın Alma

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği kapsamında eğitim-öğretim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin satın alınmasını sağlamak ve satın alınan demirbaşın kayıt ve kontrolünü yapmaktan sorumludur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Yalçın OKUR 271 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İnsan Kaynakları

Üniversitemizde görev yapmakta olan Akademik ve Yönetsel Hizmetler personelinin tüm özlük ve emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak, gerekli hizmet öncesi, hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Mahmut ZENGİN 272 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurumsal İletişim

Üniversitemizin halkla ilişkiler, tanıtım, medya ilişkileri, görsel tasarım ve dış ilişkiler konuları başta olmak üzere; resmi tören ve kutlamalar, etkinlik organizasyonları, heyet/misafir ağırlamaları, kurumlar arası protokoller, reklam ve ilanlar, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetleri, medya takibi, basın-yayın sorumlulukları, kurumsal kimlik gelişimi ile tasarım-basım işlerini gerçekleştirmekte ve takibini sağlamaktadır.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Eda CAN DOĞANBAY 297 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doğgül AKGÜL 295 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mali İşler

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmekten sorumludur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Kübra AKÇAY 454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mustafa ÜNVER 453 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Volkan EROL 455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mediko – Sosyal Hizmetler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları yoluyla öğrencilerinin ve personelinin zihinsel, duygusal, sosyal ve kariyer gelişimlerini desteklemeye, kişisel ve sosyal sorunlarına çözüm üretmelerine yardımcı olmaya, gelecekte karşılaşmaları muhtemel sorunlara destek olmaya yönelik önleyici faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Elif Göksenin KÜRKLÜ 213 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğrenci Kariyer ve Gelişim Akademisi

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereğince kurulan Öğrenci Kariyer ve Gelişim Akademisi, KKTC’de ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim-öğretim uygulamaları ile seminer, kurs, konferans, kongre, sergi, yurt içi ve yurt dışı geziler ile benzeri faaliyetlerin iş birliği içerisinde planlanması ve uygulanması sağlanmaktadır.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30

Öğrenci İşleri

Üniversitemiz öğrencilerine öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde kayıt-kabul, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamaktan sorumludur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Dilek ŞERBETCİOĞLU 201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Seyra ŞİRİN GÜVEN 609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asiye HAFIZOĞLU UĞURSEV 346 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fatih YİĞİT 0212 285 3400 / 253 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sağlık, Kültür ve Spor

Sosyal ve kültürel etkinliklerin organize edilmesi, öğrencilerin barınma, beslenme, temel sağlık, spor, danışma ve rehberlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla burs vermek amacı ile kurulmuş, öğrenci memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinmiş bir hizmet birimidir.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Simge BACA OZANER 296 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gürbüz SUAY 296 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yapı ve Teknik İşler

Tüm yerleşkelerde bulunan binalar, su ve elektrik tesisleri, çevre ve yollarının en iyi şekilde kullanılması için gerekli tasarım, bakım, onarım, temizlik ve kontrol işlerini yapmaktadır. Yeni bir bina veya tesis yapımı durumunda müşavir veya yüklenici firmaların yürütülmesi ve denetimi, gerekirse projelerin kendi personel bünyesinde yapımına ve benzer işleri sorumlu olarak faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Gökçe Mehmet NANELİ 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hakkı DEMİR 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ali Rıza ERKENEK 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ayhan MELEMENDİ 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mustafa ÇAKIRAL 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Selman BÖLÜK 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazı İşleri ve Arşiv

Yazı İşleri ve Arşiv Birimi, kuruma ait evrak ve dokümanların oluşturulmasından imhasına kadar tüm sürecin sistemli bir şekilde kontrolünün sağlanması faaliyetlerini yürüten, Genel Sekreterliğe bağlı bir birimdir. Yazı İşleri ve Arşiv Birimi’nin ana iş tanımı; Rektörlüğe ait tüm iç ve dış yazışmaları yapmak, takip etmek ve kaydını yaparak arşivlemektir.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Aslı ARİFOĞLU 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tesisler Yönetimi Ofisi

Tesisler Yönetim Ofisi, Rektörlüğe bağlı tüm idari birim ve merkezlerin açık ve kapalı alanlarının her türlü temizliğinin periyodik olarak yapılması, denetimi, kantin-kafeterya personelinin çevreye duyarlılığı, yerleşke içerisindeki genel çevre düzeni ve temizliği, spor salonları ve depoların kontrolünden sorumludur. Ofis personeli, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde diğer personele yardımcı olur, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Ertan AYDIN 211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fatma GÖZÜTOK 123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Emine GÖKALP 123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sevim AKBAŞ 123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ulaşım / Güvenlik Ofisi

Günün 24 saatinde, resmi tatiller, hafta sonları, gece ve gündüz dâhil faal durumda vardiya sistemi ile çalışan bir ofistir. Çalışma sistemi, görevin mahiyetine göre yasalar ve ilgili mevzuattaki çalışma süreleri göz önüne alınarak belirlenir. Yerleşke içerisindeki tüm bina içi ve çevresinin güvenliğini sağlamak, olumsuzluklara müdahale etmek ve ilgilileri bilgilendirmekle sorumludur.

Telefon: +90 392 630 50 00
Faks: +90 392 366 77 30
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adı Soyadı Dahili E-Posta
Fikri ŞENGÜNLER 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İbrahim Esat UĞUZ 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gökhan ÖZKARAYEL 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ethem GİRGİM 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bülent ÇAM 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sezar GIRAÇ 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mehmet SARIKAYA 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Naci DÜZENLİ 602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Organizasyon Şeması