EĞİTİM

Lisansüstü Programları

İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün varlık nedeni, alanında akademik olarak yetkin ve uluslararası alanda rekabet edebilecek akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek; üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik ederek disiplinler arası araştırmaları geliştirmektir.

Vizyonu ise ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir kurum olmaktır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü