HAKKINDA

İTÜ Kuzey Kıbrıs

Değerlerimiz

› Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek becerilerle donanmış, başarılı ve lider öğrenciler yetiştirmek,

› KKTC'de üniversiteler arası işbirliği ve koordinasyonu geliştirerek rol model olmak,

› Bölgesel ve global düzeyde rekabet edilebilirliğe, nitelikli ve sürdürülebilir destek sağlamak.

 

Misyon

İTÜ’nün 250 yıllık yükseköğretim, AR-GE ve uygulama alanlarındaki tecrübesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki diğer eğitim kurumlarıyla da paylaşarak Doğu Akdeniz Havzasındaki KKTC'de rol model olmak ve öncülük yapmaktır.

 

Vizyon

Çeyrek asırlık tecrübe, güçlü öğretim üyesi kadromuz, laboratuvarlarımız, AR-Ge merkezlerimiz, mezunlarımız ve eserlerimizdir.

 

Kalite politikası

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri’nin kalite politikası; eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyen faaliyetleri sistematik olarak sürekli iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.

 

Kalite hedefleri

Ülke içindeki imajımızı kuvvetlendirmek ve marka değerimizi artırmak,

Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,

Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,

Yenilikçi yaklaşımları artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesine liderlik yapmak,

Eğitim müfredatlarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,

Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performans odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla kaliteyi her zaman yüksek tutmak;

Yönetsel birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,

Akademik personelin ve yönetsel birimlerdeki çalışanların iş becerisini, verimliliğini, bilgisini ve ekip ruhuna inancını artırıcı eğitimleri ve sosyal faaliyetleri düzenlemek ve uygulamak,

Akademik personellerimizin uluslararası platformlarda düzenlenen konferans, sempozyum, panel, seminer, açık oturum ve kurslara katkı ve katılımlarını destelemek,

Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasındaki ilişkilerde köprü oluşturmak,

ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,

Eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.


Tarihçe

Kuruluş süreci

19 Ocak 2008’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) kurmasına ilişkin Çerçeve Protokolü imzalandı.

17 Nisan 2008’de 5756 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, TBMM’de kabul edildi. 

16 Mart 2009’da KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Mart 2009 tarihli 44. Birleşiminde kabul edilen 38/2009 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası, KKTC Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu.

5 Ocak 2010’da 19 Ocak 2008 tarihinde imzalanan ve 17/4/2008 tarih ve 5756 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü’nün onaylanması, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 1/12/2009 tarih ve HUMŞ/1574 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3. Maddesine göre, T.C. Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2009 tarihinde kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Hazırlık Okulu faaliyete girdi, lisans programları için altyapı çalışmalarına başlandı.

Eylül 2012'de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği programlarında eğitim öğretim faaliyetleri başladı.

Mayıs 2021'de Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Ekonomi ve Finans, Mimarlık, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programlarının açılması onaylanarak, 2021-2022 akademik yılında öğrenci kabulüne başlandı.

Mayıs 2022’de İç Mimarlık ile Endüstri Mühendisliği lisans programlarının açılması onaylandı ve 2022-2023 akademik yılında öğrenci kabulüne başlandı.


Kurumsal kimlik

Tarihi ve kültürel mirası ile tutarlı marka değerini geliştirerek koruyan üniversitemizin dünya standartlarındaki güncel kurumsal kimlik çalışmalarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

 

İTÜ Kurumsal Logo

İTÜ-KKTC Kurumsal Logo

İTÜ Kurumsal Logo Rehberi

İTÜ Kurumsal Sunum Formatı

İTÜ Kurumsal Rapor Ödev Formatı