EĞİTİM

Lisans Programları

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri lisans programları disiplinler arası bir öğrenme deneyimi sunarak analitik düşünce, iletişim becerileri ve uzmanlık alanında derinlemesine bilgi kazanma fırsatı sağlar. Öğrenciler, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine odaklanarak, gelecekteki meslek hayatlarına sağlam bir temel oluşturabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği programı, toplumun, kurumların ve endüstriyel sektörün ihtiyaçlarına yönelik ileri bilgisayar tekniklerine dayalı çözümler üreterek ürünler ortaya koyabilecek nitelikli mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimize yurtdışında eğitim ve sonrasında kariyer yapma ayrıcalığı sağlayan programımız; bilişim sistemleri ve teknolojileri konusunda uzmanlaşmış, bilgisayar tabanlı sistemler, yazılım yöntemleri, telekomünikasyon kavramı ve altyapısı, teknoloji ve sosyal bilimler konularında nitelikli mühendisler yetiştirecektir. Bilgisayar Mühendisliği programını seçen öğrencilerimiz;

Bilgisayar ağları,

Veri bilimi,

İstatistik,

Bilgisayarla görü,

Veri madenciliği,

Yapay zekâ ve robotik,

Doğa esinli hesaplama,

Makine öğrenmesi,

Paralel ve dağıtık bilgi işleme,

Tarımsal izleme ve bilgi sistemleri,

Biyoinformatik,

Yazılım modellemesi ve analizi alanlarında çalışabilecek eğitim alacaktır. Mezunlarımız, kamu kurumlarında veya özel sektör kuruluşlarında;

Bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve yazılım geliştirme uygulamaları,

Ar-Ge birimlerinde bilgisayarlı sistem tasarlama,

Üretme ve atanmış sistem geliştirme uzmanı,

Bilişim, finans, bankacılık, sağlık, eğitim, enerji, telekomünikasyon ve savunma sanayi gibi hizmetler sunan ulusal ve uluslararası şirketlerde de görev alabileceklerdir.

%100 İngilizce öğretim yapan Bilgisayar Mühendisliği programımızın mezunları, dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebilecek, ayrıca kendi işyerlerini de kurabileceklerdir.

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır.

https://bb.itu.edu.tr/

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği programı, üst düzey bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine sahip, %100 İngilizce eğitimi ile uluslararası düzeyde rekabetçi ve tanınırlığı olan mühendislerin yetişmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimiz;

Elektrik devreleri ve sistemleri,

Elektronik,

Telekomünikasyon,

Dijital sistemler ve mikro sistem tasarımı,

Güç elektroniği,

Güç sistemleri,

Elektrik makineleri,

Kontrol sistemleri,

Bilgisayar donanım ve iletişim sistemleri gibi önemli alanlarda uzmanlaşabilecektir.

Bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasının sağlanması konularında yeterli seviyeye ulaşacak mezunlarımız,

Elektronik ve telekomünikasyon sistem üretici şirketleri,

Telefon sistem operatörleri,

Askeri ve savunma teknolojileri geliştirme kurumları,

Veri iletim operatörleri,

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri,

Televizyon ve radyo kurumları,

Banka ve büyük ölçekli şirketlerin bilgi teknolojileri bölümleri ve Bilgisayar üretici şirketlerde istihdam edilebileceklerdir.

İTÜ Elektrik Mühendisliği ile İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programları, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Commission - EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır.

https://ee.itu.edu.tr/

Endüstri Mühendisliği

Günümüzde işletmeler için, verimliliğin arttırılması, kaynakların etkin şekilde kullanılması, gelir artışı sağlayacak yeni ürün ve iş modellerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon en kritik konular arasında yer almaktadır.

Endüstri Mühendisliği Programı öğrencilerimiz bu doğrultuda en iyi eğitimi alarak, işletmelerin başarısını artırabilecek en güncel bilgi ve teknolojileri kullanma becerisine sahip olarak mezun olmaktadır.

Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, insan, makine, malzeme, bilgi, sermaye vb. faktörlerden oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için yeni sistem, model ve yöntem önerilerini ortaya koymada, bu mekanizmalarda oluşabilecek sorunları önceden görüp, çözümü için alternatifler sunmada aktif rol almaktadır.

Mezunlarımız, yüksek teknolojili üretim, bankacılık, sigortacılık, perakende, telekom, enerji, turizm, sağlık, gıda, otomotiv vb. çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda kariyerlerine başlayıp;

İnovasyon ve iş geliştirme,

Stratejik yönetim,

Kalite yönetimi,

İnsan kaynakları,

Üretim planlama ve kontrol,

Ar-Ge,

Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi,

Proje planlama,

Yönetim danışmanlığı,

İnsan faktörleri mühendisliği,

Veri analitiği,

Yapay zeka ve bilgi sistemleri yönetimi alanlarında da görev alabilmektedir.

ABET tarafından akredite edilen programımızda öğrenim gören öğrencilerimiz, mesleklerini yurt dışında da rahatça yapabilecek bir donanım elde ederken, dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebilmektedir.

https://end.itu.edu.tr/

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans programı, teori ve pratiği birleştirebilen, küresel rekabete hazır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz, araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirerek bağımsız düşünebilecek, Ekonomi, Finans ve İşletme alanlarında uzmanlaşacaktır.

Programda, güncel tekniklerin öğretilmesiyle öğrencilerin ekonomik ve finansal verileri analiz ederek, bilgi üretme ve politika önerileri yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Veri bilimi, kodlama becerileri ve özellikle tüm dünyada oldukça revaçta olan makine öğrenmesi teknikleri konusunda gelişerek mezun olan öğrencilerimiz, programın sağlayacağı pratik tecrübeler sayesinde çalışacakları pozisyonlarda avantajlı olacaklardır. Mezunlarımız dünyanın dört bir tarafında;

Özel sektörde uzmanlık,

Denetçilik,

Dış ticaret,

Pazarlama,

Yöneticilik,

Ekonomi yönetimi,

Finans yönetimi,

Finans uzmanı gibi pek çok alanın yanı sıra; BM, AB, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarda, bankalarda ve finans kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.

https://econ.itu.edu.tr/

Mimarlık

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta lisans düzeyinde kurulmuş ilk “Dijital Mimarlık” programı olan İTÜ-KKTC Mimarlık, tasarım, analiz ve planlama, üretim ve yeniden kullanım aşamalarını günümüz dijital teknolojileri ile birlikte ele alabilen, Dijital teknolojik araçları ve yazılımları mimarlık meslek pratiğinde yetkin şekilde kullanabilmekle sınırlı kalmayarak, bu teknolojilerin ve matematiksel yöntemlerin nasıl üretildiği ve geliştirilebileceği boyutunda teknik bilgi ve öngörü sahibi olan öğrenciler yetiştirmektedir.

Program, yapay zeka ve robotik gibi bilgisayar teknolojilerini tasarım, analiz, planlama ve üretim süreçlerine dahil ederek eğitimin odağına getiren bir ders planına, yeterli teknik altyapıya ve uzman öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Öğrencilerimiz;

Sosyal inovasyon,

Prototip geliştirme,

Yazılım üretme ve geliştirme gibi üst ölçek projelerde interdisipliner ekiplerle çalışabilecek donanıma sahip olabileceklerdir. Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası mimarlık ofisleri, inşaat firmaları, malzeme ve sistem üreticileri ve bulundukları ülkenin belediye ve ilgili bakanlıklarında;

Tasarımcı mimar,

Uygulamacı mimar,

Şantiye proje mimarı,

Yazılım uzmanı mimar ve Restoratör mimar olarak görev alabilecektir. Mezunlarımız ayrıca, kendi ofisini açabilecek, proje ve inşaat firmaları, mimarlık yazılım şirketleri, üniversite araştırma-geliştirme birimleri ve ayrıca, bilişim destekli mimarlık eğitimi sayesinde video oyunlarından sanal gerçeklik uygulamalarına kadar çok geniş bir iş sahasına da açılabilecektir.

İTÜ Mimarlık Bölümü NAAB tarafından verilen akreditasyon sayesinde Türkiye’deki ilk mimarlık akreditasyonuna sahip olan bölümdür. NAAB “substantial equivalency” belgesi, ABD mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans programlarına eşdeğer olduğu anlamı taşır.

https://mim.itu.edu.tr/

İç Mimarlık

İç Mimarlık programı, İç mekân tasarımı hakkında kuramsal bilgi ve deneyimleri uygulama alanlarıyla bütünleştiren, meslek hayatında hızlı ve kolay uygulanabilir çözümler üretebilen ve bunları geliştirebilen iç mimarlar yetiştirmektedir.

4 yıllık öğrenim süresinin ilk 3 yarıyılında Mimarlık Fakültesi’nin diğer programlarıyla ortak dersler alan öğrenciler, aldıkları eğitimin önemli bir kısmını ise akademisyenlerle birebir iletişim kurabildikleri stüdyolarda tamamlamaktadır. Böylece iç mekân tasarımında yavaş yavaş kendi yaklaşımlarını oluşturmaya başlayarak, ellerinden çıkan tasarımları yıl boyunca çeşitli mekânlarda sergileyebilmektedir.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak “iç mimar” unvanını alan mezunlarımız; binaların iç mekân yenileme projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında veya yeni tasarlanmış binaların iç mekân düzenlemelerinde görev alabilmektedir. Mezunlarımız,

Kamusal ya da kişisel mekânların oluşturulmasında,

Ayrıntılı ve büyük çaplı projelerin çözümlenmesinde,

Tarihi değeri olan binaların yeniden işlevlendirilme projelerinde ve Yapı malzemeleri sektöründe görev alabilmektedir. Aldıkları eğitimle, iç mimarlığa dair bütünsel ve çok yönlü bir bakış açısı kazanan öğrencilerimiz, yeni yaklaşımlar ve günümüz teknolojileri sayesinde profesyonel yaşamlarında iç mimarlık ürünlerinin üretim ve pazarlanmasında da deneyim kazanabilmektedir.

https://icmimarlik.itu.edu.tr/

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi; gemi yönetimi, gemi finansmanı veya brokerliği, deniz hukuku veya lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi küresel denizcilik ve denizcilik endüstrileri üzerine yetkin bireyler eğitmeyi amaçlayan bir lisans programıdır.

Program, yönetim bilimleri ilkelerini uygulayarak deniz işletmeciliği problemlerini tanımlayıp çözebilen, denizcilik paydaşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek donanım sahibi, deniz işletmeciliği uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkına varan ve verileri analiz edip yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmektedir.

Mezunlarımız; denizcilik, ulaştırma, lojistik, dış ticaret ve deniz turizmi ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında görev alabilmektedir. Denizcilik sektöründe;

Gemi işletmeleri,

Taşıma işleri aracıları,

Gemi acenteleri,

Gemi brokerleri,

Ulaştırma yüklenicileri,

Gemi kumanya ve tedarik işletmeleri,

Deniz sigorta işletmeleri,

Limanlar ve terminaller,

Yat ve marina işletmeleri ve Tersanelerde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, uluslararası dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yöneticilik yapabilir ve kamu sektöründe ülkelerin denizcilik ile ilgili bakanlık ve/veya bağlı kuruluşları ile ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında çalışabilmektedir.

https://df.itu.edu.tr/

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nde belirtilen Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) sözleşmesinin öngördüğü A-II/1 ile A-II/2 müfredat programlarını içermektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Uzakyol Vardiya Zabiti / Uzakyol Kaptanı için gereken koşullarda eğitim verilmektedir.

%100 İngilizce ve üniformalı devam edecek program, 4 yıl teorik, uygulamalı ve laboratuvar eğitimlerini, 1. ve 2. sınıfların yaz dönemlerinde üçer aylık ve 3. sınıfın bahar döneminde altı aylık açık deniz stajları ile bütünleştirmektedir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi unvanı ile mezun olacak öğrencilerimiz, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Adamları Sınav Merkezi’nce (GASM) düzenlenen ehliyet yeterlilik sınavlarında başarı gösterdikten sonra “Uzakyol Vardiya Zabiti” olarak deniz hayatlarına başlayabilecek, çalışma sürelerine göre ehliyetlerini “Uzakyol Kaptanı”na kadar yükseltebilecektir. Mezunlarımız;

Ulusal ve uluslararası platformlarda Türk ve yabancı bayrak gemiler,

Denizcilik idaresi,

Kılavuz kaptanlık,

Gemi Trafik Hizmetleri Operatörlüğü,

Tersane ve marinalar,

Deniz platformları,

Denizcilik işletmeleri,

Brokerlik,

Acentacılık,

Lojistik vb. alanlarda görev alabilmektedir.

https://df.itu.edu.tr/

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

T.C. Gemiadamları Yönetmeliği’nde belirtilen STCW sözleşmesinin öngördüğü A-III/1 ile A-III/2 müfredat programlarını içermektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz, temel mühendislik eğitimlerinin yanında gemi ana makineleri (dizel makineleri, buhar türbini, gaz türbini vb.), gemi yardımcı makineleri (kazan, pompa, separatör, kompresör, evaporatör vb.) ve elektrik elektronik ve gemi otomasyonu konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alacak, hem de uluslararası literatürü takip edebilecek seviyeye gelecektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Uzak- yol Vardiya Mühendisi / Başmühendisi için gereken koşullarda eğitim öğretim verilmektedir.

Program öğrencileri 4 yıl teorik ve uygulamalı eğitimlerine ek olarak, 12 ay süreli uygulamalı deniz eğitimi alarak; GASM’ca düzenlenen "Uzakyol Vardiya Mühendisi" sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır. Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası deniz ticaret filolarındaki gemiler başta olmak üzere;

Denizcilik şirketlerinde,

Açık deniz platformlarında,

Gemi makineleri üretici firmalarında,

Enerji üretim tesislerinde,

Gemi makineleri bakım onarım firmalarında,

Tersanelerde,

Kamu kurum ve kuruluşlarında vb. çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda denizcilik işletmeleri ve fabrikalarda görev alabilecektir.

https://df.itu.edu.tr/

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği programında, her tür deniz taşıtının (gemi, denizaltı, yat, vb.) tasarımına yönelik eğitim verilmektedir.

Öğrencilerimiz, güncel tasarım ve üretim teknikleri, matematik ve mühendislik derslerinin yanı sıra; gemi tasarımı, hidrodinamik, gemi hareket ve manevraları, gemi makinaları, gemi makinesi dizayn ve inşaatı, gemi mukavemeti, gemi işletmeciliği, tersane organizasyonu vb. tasarım, onarım ve inşaat süreçleriyle ilgili birçok meslek dersini almakta ve ilgili uygulamaları yapabilecek düzeye gelmektedir.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan gençlerimiz, mesleklerini yurt dışında da rahatça yapabilecek bir donanım elde ederek dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebilmektedir. Mezunlarımız;

Açık deniz yapıları mühendisi (offshore engineer) olarak çalışabilir,

Gemi sınıflandırma kuruluşlarında ve gemi sigorta acentelerinde “sörveyör” veya “kontrolör” olarak görev alabilir,

Gemi işletmeciliği ve planlama alanlarında,

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı liman ve işletmelerde,

Dizel motor fabrikaları veya bu fabrikaların ülke temsilciliklerinde,

Mühendislik bürolarında,

Gemi ve yat tasarım planlama ofislerinde,

Tersane ve marinalarda,

Proje ofislerinde planlama, projelendirme, inşaat aşamasında veya işletmelerinde çalışabilmektedir.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından akredite edilmiş bir programdır. ABET, yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını akredite eden ve kar amacı gütmeyen ABD merkezli bir örgüttür.

https://gidb.itu.edu.tr/