İTÜ-KKTC İLE DAÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında eğitim ve öğretimin tüm alanlarında karşılıklı işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

7 Şubat 2024, Çarşamba günü İTÜ-KKTC Rektörlüğü’nde imzalanan protokole İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat SARI ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan KILIÇ imza koydu. İmza töreni esnasında İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı Doç. Dr. Betül EKİMCİ ve Genel Sekreter Dursun KOÇ ile DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç ZORLU ve Genel Sekreter Yardımcısı Kazım HAKVERDİ hazır bulundu.

İki üniversite arasında imzalanan işbirliği protokol gereğince bilimsel, eğitsel ve yönetsel alanlarda ortak çalışmalar, idari personel, öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacıların olanaklar doğrultusunda değişimleri, karşılıklı bilgi paylaşımı, eğitim ve araştırma amaçlı akademik yayın ve bilimsel dokümanların değişimi, eğitim ve öğretimde, yaz okulu ve diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetleri, akademik ve bilimsel tüm alanlarda sertifikalı eğitimler, dil eğitimleri, hizmet içi kurslar, atölye çalışmaları, toplantılar, kongreler, konferanslar ve sempozyumlar gibi ders planı ve müfredat dışı faaliyetler, ortak bilimsel ve teknik geziler, kültür, sanat, spor alanlarında ortak çalışmalar, projeler, yarışmalar, festivaller, iki üniversitenin de gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanıtımı için çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek ve ortak programların açılması için çalışma başlatılması konularında görüş birliğine varıldı.