İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerine 30 Haziran 2018, Cumartesi günü BIM (Building Information Modelling) Uzmanlık Sertifikası Eğitimi verildi.

KTMMOB Salonu’nda verilen seminerde İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN sunum yaptı. KTMMOB EMO Meslek İçi Eğitim Komitesi tarafından düzenlenecek eğitimlerin İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile sürmesi planlanıyor.