MİKROPLASTİKLER, ENDOKRİN BOZUCULAR VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ÇALIŞTAYI YAPILIYOR

TÜBA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜ Kuzey Kıbrıs ortaklığı ile 3-5 Kasım 2023 tarihleri arasında "Mikroplastikler, Endokrin Bozucular ve Çevresel Etkileri Çalıştayı" gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN yürütücülüğündeki TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan çalıştaydaki açılışın ardından çağrılı konuşmacılardan ilki olan Su Yönetimi Genel Müdürü Afire SEVER “Türkiye’de Su Yönetimi Kapsamında Yapılan Çalışmalar, Güncel Yaklaşımlar ve Öneriler”i, TÜBA Asli Üyesi, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ise “Mikrokirleticiler ve Endokrin Bozucular”ı anlatacak.

Girne Acapulco Resort Otel'de gerçekleştirilecek çalıştayın 6 oturumunda; Küresel Sorun: Plastikler, Ekosistemlerde Plastik Kirliliği Sorunu, Küresel Sorun: Mikrokirleticiler ve Endokrin Bozucular, Sağlık Özelinde Mikrokirletici Sorunları, Kalıcı Organik / İnorganik Kirleticiler ve Taşınım Süreçleri, Kirleticilerle İlgili Politikalar, Güncel Yönetmelikler ve Uygulamaları başlıkları toplam 30 akademisyen ve uzman tarafından masaya yatırılacak.

Konu hakkında konuşan ve dünyanın, Türkiye’nin çevre, sağlık ve gıda üçgenindeki her konu başlığının önemli olduğunun altını çizen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, özellikle plastik atıkların çevrede parçalanmasıyla oluşan mikroplastikler, biyoçeşitliliği ve özellikle deniz ekosistemini etkilediğini ve besin zinciri yoluyla insana kadar ulaştığını söyledi. ŞEKER, şöyle devam etti: “Etkinliğin yapılacağı Kıbrıs adası da plastik kirliliği ile mikrokirleticilerin ciddi etkisine maruz kalıyor. Dünyadaki önemli güncel bilimsel konulardan olan mikroplastikler ve endokrin bozucuların ele alınacağı çalıştay süresince katılımcıların, mikrokirleticiler, plastikler ve endokrin bozucular hakkında mevcut durumu değerlendirme, kirleticilerin taşınım süreçlerini tartışma, çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini inceleme ve bu konularda sürdürülebilir stratejiler hakkında fikir alışverişinde ve önerilerde bulunabilme imkanına sahip olacaklar”.

TÜBA çalıştay ve sempozyumlarının tüm detayların üzerinde durularak hazırlandığını ifade eden ŞEKER, “Ortaya konan bilgi paylaşımları, multidisipliner çalışmalar bizi karşı karşıya olduğumuz sorunlarla ilgili çözümcül bakış açılarına götürüyor. Dolayısıyla çalıştaylarda bilim insanları, araştırmacılar, meslek dernekleri, özel sektörden katılımcılar ve kamu yöneticileriyle bir araya gelmek araştırmaların ve sonuçların doğrudan görülmesi, uygulamaya çok daha hızlı geçilmesi açısından önemli önemli buluyorum” dedi. Diğer yandan çalıştayın ardından sonuçların kısa süre içinde yayımlanarak raporun kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisini verdi.