İTÜ, DÜNYADA 34. SIRADA, TÜRKİYE’DE LİDER

İstanbul Teknik Üniversitesi, dünya genelindeki üniversitelerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmedeki başarılarını değerlendiren Times Higher Education (THE) 2024 Etki Sıralaması sonuçlarına göre dünyanın en iyi 34. üniversitesi oldu, Türkiye’de ise 1. sırada yer aldı.

2024’ü Küresel Etki Yılı ilan eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyanın temel on yedi sorununa çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine Times Higher Education (THE) tarafından yapılan derecelendirmenin 2024 sonuçlarında büyük bir başarı elde etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi, THE 2024 Etki Sıralaması sonuçlarına göre genel sıralamada 1963 üniversite arasında 34. oldu. İTÜ, 100 üzerinden 93,2 puanla bu sıralamaya yerleşti ve Türkiye’de de ilk sırada yer aldı.

İTÜ, 2020’de bulunduğu 601+ seviyelerinden, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla istikrarlı biçimde yükselerek bu noktaya ulaştı. Üniversitemiz, 2021 ve 2022 yıllarında 101-200 aralığında yer almış, geçtiğimiz yıl ise 58. olmuştu; yapılan kapsamlı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla beraber 2024 yılında dünyanın bu alandaki en iyi 34. üniversitesi olmayı başardı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, THE 2024 Etki Sıralaması sonuçlarını değerlendirirken şunları dile getirdi: “İTÜ’nün, birçok alanda son 4 yıldaki yükselişi, büyük bir emeğin ürünü olduğu gibi, aynı zamanda kurumsal olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin de belirgin bir yansımasıdır. Derecelendirme sonuçları, üniversitemizin küresel saygınlığını gözler önüne sermeye devam ediyor. Her yıl zirveye daha da yaklaşma hedefimizin bilinci içinde akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, personelimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte tüm İTÜ Ailesi olarak çok çalışıyoruz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi, THE 2024 Etki Sıralaması sonuçlarına göre 4. Amaç olan “Nitelikli Eğitim”de geçen yıl bulunduğu 10.’luktan bu yıl 5. sıraya yükseldi. Üniversite, 9. Amaç olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında ise dünyada 25. oldu. İTÜ ayrıca, geçen yıl 99. olarak sıralandığı 15. Amaç olan “Karasal Yaşam” başlığında 34. sıraya yükselirken, 8. Amaç olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”de 51. sırada yer aldı. Böylece, İstanbul Teknik Üniversitesi dört amaçta ilk 100’de yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

İTÜ, her yıl sıralamaya dahil olan üniversite sayısındaki artışa rağmen sıralamadaki üstünlüğünü artan bir ivmeyle sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası çerçevesinde 2015 yılında belirlenen 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı temel alanlara yönelik hedefleri kapsamaktadır. Bu amaçlar sırasıyla yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar ve amaçlar için ortaklıklar olarak sıralanmaktadır.

BM, 2030 yılına kadar bu amaçlar doğrultusunda anlamlı bir gelişme sağlamak için çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 17 maddenin devletlerin kalkınma programlarına ve politikalarına entegre edilmesi için destek olmaktadır.