Endüstri Mühendisliği

Günümüzde işletmeler için, verimliliğin arttırılması, kaynakların etkin şekilde kullanılması, gelir artışı sağlayacak yeni ürün ve iş modellerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon en kritik konular arasında yer almaktadır.

Endüstri Mühendisliği Programı öğrencilerimiz bu doğrultuda en iyi eğitimi alarak, işletmelerin başarısını artırabilecek en güncel bilgi ve teknolojileri kullanma becerisine sahip olarak mezun olmaktadır.

Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, insan, makine, malzeme, bilgi, sermaye vb. faktörlerden oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için yeni sistem, model ve yöntem önerilerini ortaya koymada, bu mekanizmalarda oluşabilecek sorunları önceden görüp, çözümü için alternatifler sunmada aktif rol almaktadır.

Mezunlarımız, yüksek teknolojili üretim, bankacılık, sigortacılık, perakende, telekom, enerji, turizm, sağlık, gıda, otomotiv vb. çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda kariyerlerine başlayıp;

İnovasyon ve iş geliştirme,

Stratejik yönetim,

Kalite yönetimi,

İnsan kaynakları,

Üretim planlama ve kontrol,

Ar-Ge,

Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi,

Proje planlama,

Yönetim danışmanlığı,

İnsan faktörleri mühendisliği,

Veri analitiği,

Yapay zeka ve bilgi sistemleri yönetimi alanlarında da görev alabilmektedir.

ABET tarafından akredite edilen programımızda öğrenim gören öğrencilerimiz, mesleklerini yurt dışında da rahatça yapabilecek bir donanım elde ederken, dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebilmektedir.

https://end.itu.edu.tr/