Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi; gemi yönetimi, gemi finansmanı veya brokerliği, deniz hukuku veya lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi küresel denizcilik ve denizcilik endüstrileri üzerine yetkin bireyler eğitmeyi amaçlayan bir lisans programıdır.

Program, yönetim bilimleri ilkelerini uygulayarak deniz işletmeciliği problemlerini tanımlayıp çözebilen, denizcilik paydaşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek donanım sahibi, deniz işletmeciliği uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkına varan ve verileri analiz edip yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmektedir.

Mezunlarımız; denizcilik, ulaştırma, lojistik, dış ticaret ve deniz turizmi ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında görev alabilmektedir. Denizcilik sektöründe;

Gemi işletmeleri,

Taşıma işleri aracıları,

Gemi acenteleri,

Gemi brokerleri,

Ulaştırma yüklenicileri,

Gemi kumanya ve tedarik işletmeleri,

Deniz sigorta işletmeleri,

Limanlar ve terminaller,

Yat ve marina işletmeleri ve Tersanelerde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, uluslararası dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yöneticilik yapabilir ve kamu sektöründe ülkelerin denizcilik ile ilgili bakanlık ve/veya bağlı kuruluşları ile ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında çalışabilmektedir.

https://df.itu.edu.tr/