Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi amacı ile kurulmuştur.

Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin amacı;

Alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımları ile yapılacak araştırma projelerini desteklemek,

Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek, bunlara bütçe oluşturmak,

Desteklenen bilimsel araştırma projelerinin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

Araştırma sonuçlarının uluslararası yayına dönüşümünü artırıcı önlemler ve teşvikler geliştirmek, temel amaçları arasındadır.

Kütüphane: 8

Online Erişim › http://kutuphane.itu.edu.tr

               

Laboratuvarlar Sayısı: 372

Denizcilik Laboratuvarları Sayısı: 24

               

Laboratuvar altyapısına kolayca erişebilmektedirler. Sitede "Anahtar Kelimeler" yoluyla arama yapan kullanıcılar, arama sonucunda ulaşacakları Laboratuvar Profil Sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanarak yetkili öğretim üyeleriyle irtibata geçebilecek, hem laboratuvarların altyapısı hakkında bilgi edinebilecek hem de talep ettikleri test-deney-analiz ve ölçümleri yaptırabileceklerdir.

›  www.itulabs.itu.edu.tr