fbk
twr

MÜNHAL

burs duyurusu İTÜ-KKTC EĞİTİM-ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (DÜZELTME)

Genel Şart ve Açıklamalar:

 • KKTC Yüksek Öğretim Yasası 35 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 24. Maddesinde belirtilen şartları taşmak.
 • İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Senato Esasları (2018) 24 ve 25. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olması.

İstenilen Belgeler:

 • İletişim Bilgi Formu
 • Resimli Özgeçmiş
 • Son 6 ayda çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf
 • Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma örnekleri ve transkriptler
 • Nüfus Cüzdanı/Pasaport Sureti
 • Bilimsel çalışmalarını içeren dosya
 • İlgili kurumdan alınacak adli sicil kayıt bilgi dokümanı (T.C. ve K.K.T.C Uyruklular her iki ülkeden de adli sicil kayıt bilgi dokümanı alacaklardır).

Son Başvuru Tarihi: İlanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, 29.08.2022 Pazartesi günü 12:30’a kadar İTÜ-KKTC İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta ile yapılmalıdır (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Yeri: Namık Kemal Mah., Fazıl Polat Paşa Bulvarı, İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkeleri, Gazimağusa/KKTC

Tel: 0392 630 50 00 (272)   Faks: 0 392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ POZİSYONU

İş Tanımı

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri’ne Tam Zamanlı Doçent statüsünde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. Öğretim Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları; Üniversitedeki eğitim-öğretimin sürekli olarak en sağlıklı biçimde geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışma ve uygulamaları yapmak, bilimsel alanına giren konuları öğretim programlarına uygun olarak işlemek, atölye, laboratuvar ve diğer uygulamaları bir program çerçevesinde yürütmek, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak, teknik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, Üniversitenin kuruluş, amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin etkinliklerde bulunmak ve Üniversite Yönetmeliğinde öngörülen ve/veya kendisine verilecek diğer uygun görevleri yapmaktır.

Gerekli Şartlar:

- Restorasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

- Mimarlık bilim/sanat alanında Doçent unvanına sahip olmak.

- Lisansüstü tez danışmanlığı, eğitim-öğretim faaliyeti ve idari görevlerde akademik iş tecrübesine sahip olmak.

- Mimari öğrenci stüdyolarında tarihi çevre ve yapı koruma üzerine çalışmalar ve uygulamalar yapmış olmak.

- Endüstri mirasının belgelenmesi ve korunması üzerine çalışmaları olmak.

- Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri ve Korunması üzerine çalışmaları olmak.

- Türk-İslam medeniyeti (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı) mimari kültürü ve külliyeler üzerine yayınları olmak.

- Kırsal Mimari somut ve somut olmayan kültürel miras alanlarında çalışma ve uygulamaları olmak.

- Kültürel Miras, tarihi çevre ve mimari koruma alanlarında envanter oluşturma, rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi hazırlama, hasar tespit ve bilimsel rapor oluşturma, arkeolojik alanlarda belgeleme ve koruma konularında uygulama ve yayın yapmış olmak.

- Mimari koruma ve restorasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel projelerde yer almış olmak.

 

Adres:

Namık Kemal Mah. Fazıl Polat Paşa Bulvarı

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri

Gazimağusa - KKTC

Telefon  +90 392 630 50 00

E-posta  infokktc@itu.edu.tr

Bizi Takip Edin

instagram
facebook
twitter
google +
YouTUBE
Linkedin