İç Mimarlık

İç Mimarlık programı, İç mekân tasarımı hakkında kuramsal bilgi ve deneyimleri uygulama alanlarıyla bütünleştiren, meslek hayatında hızlı ve kolay uygulanabilir çözümler üretebilen ve bunları geliştirebilen iç mimarlar yetiştirmektedir.

4 yıllık öğrenim süresinin ilk 3 yarıyılında Mimarlık Fakültesi’nin diğer programlarıyla ortak dersler alan öğrenciler, aldıkları eğitimin önemli bir kısmını ise akademisyenlerle birebir iletişim kurabildikleri stüdyolarda tamamlamaktadır. Böylece iç mekân tasarımında yavaş yavaş kendi yaklaşımlarını oluşturmaya başlayarak, ellerinden çıkan tasarımları yıl boyunca çeşitli mekânlarda sergileyebilmektedir.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak “iç mimar” unvanını alan mezunlarımız; binaların iç mekân yenileme projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında veya yeni tasarlanmış binaların iç mekân düzenlemelerinde görev alabilmektedir. Mezunlarımız,

Kamusal ya da kişisel mekânların oluşturulmasında,

Ayrıntılı ve büyük çaplı projelerin çözümlenmesinde,

Tarihi değeri olan binaların yeniden işlevlendirilme projelerinde ve Yapı malzemeleri sektöründe görev alabilmektedir. Aldıkları eğitimle, iç mimarlığa dair bütünsel ve çok yönlü bir bakış açısı kazanan öğrencilerimiz, yeni yaklaşımlar ve günümüz teknolojileri sayesinde profesyonel yaşamlarında iç mimarlık ürünlerinin üretim ve pazarlanmasında da deneyim kazanabilmektedir.

https://icmimarlik.itu.edu.tr/