Mimarlık

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta lisans düzeyinde kurulmuş ilk “Dijital Mimarlık” programı olan İTÜ-KKTC Mimarlık, tasarım, analiz ve planlama, üretim ve yeniden kullanım aşamalarını günümüz dijital teknolojileri ile birlikte ele alabilen, Dijital teknolojik araçları ve yazılımları mimarlık meslek pratiğinde yetkin şekilde kullanabilmekle sınırlı kalmayarak, bu teknolojilerin ve matematiksel yöntemlerin nasıl üretildiği ve geliştirilebileceği boyutunda teknik bilgi ve öngörü sahibi olan öğrenciler yetiştirmektedir.

Program, yapay zeka ve robotik gibi bilgisayar teknolojilerini tasarım, analiz, planlama ve üretim süreçlerine dahil ederek eğitimin odağına getiren bir ders planına, yeterli teknik altyapıya ve uzman öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Öğrencilerimiz;

Sosyal inovasyon,

Prototip geliştirme,

Yazılım üretme ve geliştirme gibi üst ölçek projelerde interdisipliner ekiplerle çalışabilecek donanıma sahip olabileceklerdir. Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası mimarlık ofisleri, inşaat firmaları, malzeme ve sistem üreticileri ve bulundukları ülkenin belediye ve ilgili bakanlıklarında;

Tasarımcı mimar,

Uygulamacı mimar,

Şantiye proje mimarı,

Yazılım uzmanı mimar ve Restoratör mimar olarak görev alabilecektir. Mezunlarımız ayrıca, kendi ofisini açabilecek, proje ve inşaat firmaları, mimarlık yazılım şirketleri, üniversite araştırma-geliştirme birimleri ve ayrıca, bilişim destekli mimarlık eğitimi sayesinde video oyunlarından sanal gerçeklik uygulamalarına kadar çok geniş bir iş sahasına da açılabilecektir.

İTÜ Mimarlık Bölümü NAAB tarafından verilen akreditasyon sayesinde Türkiye’deki ilk mimarlık akreditasyonuna sahip olan bölümdür. NAAB “substantial equivalency” belgesi, ABD mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans programlarına eşdeğer olduğu anlamı taşır.

https://mim.itu.edu.tr/