YABANCI DİLLER HAZIRLIK OKULU

İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu'na bağlı olarak eğitim veren İTÜ-KKTC YDHO’nun amacı, Üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin bu teknoloji liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine İngilizce öğretmek, hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından bölümlerindeki eğitimlerine başladıklarında, YDY’de kazandıkları bilgi ve becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca özgüvenle iletişim kurmalarının, sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; mühendislik, mimarlık ve bilim eğitiminin yanı sıra sosyal bilimler ve sanat alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Yabancı Diller Hazırlık Okulu resmi web sayfası için lütfen tıklayınız.

Lisans Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi ve Finans, Mimarlık, İç Mimarlık, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

               

Öğrenci: 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 457’dir.

               

Akademik Personel: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilgili programlarındaki akademik personel