LİSANS PROGRAMLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ’ne öğrenci alacak bölümler; coğrafi konum, bölgesel ve küresel ihtiyaçlar dikkate alınarak denizcilik sektöründe hizmet eden programlardan seçilmiştir. Üniversitemizde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği olmak üzere 3 Lisans Programı bulunmaktadır.

 

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı’nda 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlar İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması alırlar. Eğitim-Öğretim Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 ile A-II/2 müfredat programlarını içermektedir. Ulusal ve Uluslararası düzeyde denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Uzakyol Vardiya Zabiti - Uzakyol Kaptanı için gereken koşullarda Eğitim–Öğretim verilmektedir. Program öğrencileri 4 yıl teorik ve uygulamalı eğitimlerine ek olarak, 12 ay süreli uygulamalı deniz eğitimi alarak; TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde Gemiadamı Sınav Merkezine bağlı "Uzakyol Vardiya Zabiti" sınavlarına girmeye hak kazanmaktadırlar. Bu Programdan mezun olanlar, Türk ve Yabancı Bayrak gemileri, tersanelerde ve denizcilik işletmelerinde görev alabileceklerdir.

Dersler › http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/MTM/ 

 

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı’nda 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlar İTÜ-KKTC Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Diploması alırlar. Eğitim-Öğretim, Gemiadamları Yönetmeliği’nde belirtilen Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 ile A-III/2 müfredat programlarını içermektedir. Ulusal ve Uluslararası düzeyde denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Uzakyol Vardiya Mühendisi - Uzakyol Başmühendis için gereken koşullarda Eğitim–Öğretim verilmektedir. Program öğrencileri 4 yıl teorik ve uygulamalı eğitimlerine ek olarak, 12 ay süreli uygulamalı deniz eğitimi alarak; TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemiadamları Sınav Merkezince düzenlenen "Uzakyol Vardiya Mühendisi" sınavlarına girmeye hak kazanmaktadırlar. Bu Programdan mezun olanlar, Türk ve Yabancı Bayrak gemileri, Tersaneler, denizcilik işletmeleri ve fabrikalarda görev alabileceklerdir.

Dersler › http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/MEN/ 

 

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programı’nda 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlar İTÜ-KKTC Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Diploması alırlar. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları temel matematik ve mühendislik formasyonu ile güncel dizayn ve üretim tekniklerini veren, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile gemi inşaatı ve gemi makineleri eğitimine katkı sağlayacaktır. Böyle bir programı oluşturmadaki amaç, öğrencilere iletişim, karar verme, problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmanın yanı sıra en son teknolojik gelişmeleri takip etmelerini de sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler ek olarak alacakları Eğitim-Öğretim (Gemiadamları Yönetmeliği’nde belirtilen Sözleşmenin öngördüğü A-III/1müfredat programı) ve gereken koşulları sağlamaları durumunda Uzakyol Vardiya Mühendisi Yeterliği hakkını kazanacaklardır.

Dersler › http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/NAEINDEX/ 

Lisans Programları: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

               

Öğrenci: 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 473’tür.

               

Akademik Personel: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilgili programlarındaki akademik personel