AKADEMİK PERSONEL

Kuruluş yasamıza göre akademik personel öncelikli olarak İTÜ kadrosundaki öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Mevcut lisans programlarımız şu an İTÜ İstanbul yerleşkelerinde devam etmekte olup, dersler ilgili programlardaki öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Lisans Programları: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

               

Öğrenci: 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 473’tür.

               

Akademik Personel: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilgili programlarındaki akademik personel