KURUMSAL KİMLİK

 

İTÜ'nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi standartlarındaki kurumsal kimlik çalışması 3 aşamalı bir süreç sonucunda tamamlanmıştır.

İlk aşamada arı amblemi korunarak, onu saran elips ve kavis üzerinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi yazısının modifikasyonu ve renk testleri yapılmış, kurumsal yazışmalarda kullanılacak yazı karakteri belirlenmiştir. Bu kararların ardından renk sistemleri, logo kullanım esasları, antetli grubu gibi kimliğin temel esaslarını oluşturan kısım tamamlanmıştır.

Üçüncü aşamada ise kurumsal kimlik bir kurumsal doku ile desteklenmiştir. Bu kurumsal doku, petek temel formunun 6 eşit parçaya ayrılması yolu ile sonsuz biçimde tekrar edebilecek bir esasa dayandırılmıştır. Bu yapı içindeki üçgen ve petek biçimleri özgürce birleştirilerek çok sayıda birbiriyle benzeşen ama öte yandan da apayrı formlar elde edilmesi mümkündür.

 

İTÜ Kurumsal Kimlik Rehberi 01

İTÜ Kurumsal Kimlik Rehberi 02

Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun adı altında kurulmuştur.

               

Açılış: İTÜ Kuzey Kıbrıs, 2011-2012 Akademik Yılı’nda Gazimağusa Yerleşkesi’nde İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır.

               

Yerleşke: Gazimağusa Yerleşkesi 45 dönüm alan üzerine kurulmuş; 10 yeni ve 6 eski eser barındırmaktadır.

               

Öğrenci: 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 473’tür.

               

Logo: Kurumsal yazı fontu RePublic ile yazılmış “İTÜ”, sağ üstte bulunan “Arı Amblemi”, amblemi çevreleyen elips üzerine yazılmış “İstanbul Teknik Üniversitesi” ve en altta yer alan “Kuzey Kıbrıs” birlikte ve tek renk olarak kullanılır.

               

Doku: Petek temel formunun sonsuz biçimde tekrar edilebilir esasına dayanarak oluşturulmuştur.

               

Renk: Lacivert ve altın renklerinin tonları kurumsal kimliğin temelini oluşturmaktadır.

               

Motto: "Her zaman (n+1)'inci nesil üniversite"