İTÜ KUZEY KIBRIS

GAZİMAĞUSA YERLEŞKESİ

Gazimağusa Limanı'na 600 metre mesafe uzaklıktaki İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesi, anıtsal değerdeki kent sur duvarları ile şehir merkezi aksının birleştiği noktada olup, Yerleşke arazisi içerisinde tarihi ve kültürel değerleri olan bazı önemli yapılara da ev sahipliği yapmaktadır. Yarım yüzyılı aşan bir süre boyunca devlet hastanesi olarak kullanılan alanı da içeren Yerleşke, kullanıma kapalı Maraş bölgesi ile kentin en önemli tarihi merkezi Suriçi’ne bağlantı noktasında çok önemli bir konumda yer almaktadır. Yabancı Diller Hazırlık Okulu, Rektörlük ve İdari Blok A, Gazimağusa Kampüsü’nde yer almaktadır.

YENİ ERENKÖY YERLEŞKESİ

İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesi, deniz kenarında kuzeydoğuya doğru açılan iki vadi ile bunların ucunda yer alan iki körfezi içermektedir. Yeni Erenköy merkezine beş dakika uzaklıkta olan Yerleşke, çoğunlukla ormanlık araziden oluşmaktadır.

Yeni Erenköy Yerleşkesi’nin konumlanacağı bölge arazisinin haritalandırılması, jeolojik zemin etüdü çalışmaları, stratejik ve kentsel planlama projeleri tamamlanmıştır. Arazide bulunan ağaçların korunması prensibi ile planlanan Yerleşkede başlangıçta Rektörlük binası, idari birimler, öğrenci merkezi, kafeterya, çarşı, misafirhane ve 1. etap altyapı proje çalışmalarının başlatılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 7000 öğrenci kapasiteli olması planlanan Yeni Erenköy Yerleşkesi’nin ana kampüs olması düşünülmüştür.

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) teknolojik donanımı, modern fiziki yapısı, İTÜ’nün alanında uzman eğitimci kadrosu ile halkımıza, kurum ve kuruluşlara bireysel ve sektörel alanlarda gereksinim duyulacak her türlü yaygın eğitim olanaklarını sunarak iş dünyası ve üniversite arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

Merkezimiz; bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında sürekli değişen ve yenilenen bilgileri kurum ve kuruluşlarla paylaşarak ‘Yaşam Boyu Öğrenim’ kavramını her yaştan ve her meslek grubundan kişilere kazandırmayı amaç edinmiştir.

Bireysel ve Kurumsal, Kısa ve Uzun Süreli eğitim programlarının yanında, iş hayatına atılmaya hazırlanan gençlere, iş yaşamında yeterli tecrübeye sahip bireylere kariyer ve kişisel gelişimleri için yararlı olacak programlar, konferans ve seminerler de sunmaktadır.

Tüm eğitim programları; teorik ile pratik bilgiyi birleştirmeye yönelik oluşturulmuş olup, eğitimlerin sonunda eğitim içeriklerine göre katılımcılara Katılım Belgesi ya da Sertifika verilmektedir.

Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun adı altında kurulmuştur.

               

Açılış: İTÜ Kuzey Kıbrıs, 2011-2012 Akademik Yılı’nda Gazimağusa Yerleşkesi’nde İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır.

               

Yerleşke: Gazimağusa Yerleşkesi 45 dönüm alan üzerine kurulmuş; 10 yeni ve 6 eski eser barındırmaktadır.

               

Öğrenci: 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 473’tür.

               

Logo: Kurumsal yazı fontu RePublic ile yazılmış “İTÜ”, sağ üstte bulunan “Arı Amblemi”, amblemi çevreleyen elips üzerine yazılmış “İstanbul Teknik Üniversitesi” ve en altta yer alan “Kuzey Kıbrıs” birlikte ve tek renk olarak kullanılır.

               

Doku: Petek temel formunun sonsuz biçimde tekrar edilebilir esasına dayanarak oluşturulmuştur.

               

Renk: Lacivert ve altın renklerinin tonları kurumsal kimliğin temelini oluşturmaktadır.

               

Motto: "Her zaman (n+1)'inci nesil üniversite"