DEĞERLERİMİZ

 

 • Çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek becerilerle donanmış, başarılı ve lider öğrenciler yetiştirmek,
 • KKTC'de üniversiteler arası işbirliği ve koordinasyonu geliştirerek rol model olmak,
 • Bölgesel ve global düzeyde rekabet edilebilirliğe, nitelikli ve sürdürülebilir destek sağlamak.

 

Vizyonumuz

Miras & Gerçek

 

Kalite Politikası

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri’nin kalite politikası; eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyen faaliyetleri sistematik olarak sürekli iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.

 

Kalite Hedefleri

 • Ülke içindeki imajımızı kuvvetlendirmek ve marka değerimizi artırmak,
 • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
 • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,
 • Yenilikçi yaklaşımları artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesine liderlik yapmak,
 • Eğitim müfredatlarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
 • Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performans odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla kaliteyi her zaman yüksek tutmak;
 • Yönetsel birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
 • Akademik personelin ve Yönetsel birimlerdeki çalışanların iş becerisini, verimliliğini, bilgisini ve ekip ruhuna inancını artırıcı eğitimleri ve sosyal faaliyetleri düzenlemek ve uygulamak,
 • Akademik personellerimizin uluslararası platformlarda düzenlenen konferans, sempozyum, panel, seminer, açık oturum ve kurslara katkı ve katılımlarını destelemek,
 • Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasındaki ilişkilerde köprü oluşturmak,
 • ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
 • Eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.

Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun adı altında kurulmuştur.

               

Açılış: İTÜ Kuzey Kıbrıs, 2011-2012 Akademik Yılı’nda Gazimağusa Yerleşkesi’nde İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır.

               

Yerleşke: Gazimağusa Yerleşkesi 45 dönüm alan üzerine kurulmuş; 10 yeni ve 6 eski eser barındırmaktadır.

               

Öğrenci: 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 473tür.

               

Logo: Kurumsal yazı fontu RePublic ile yazılmış “İTÜ”, sağ üstte bulunan “Arı Amblemi”, amblemi çevreleyen elips üzerine yazılmış “İstanbul Teknik Üniversitesi” ve en altta yer alan “Kuzey Kıbrıs” birlikte ve tek renk olarak kullanılır.

               

Doku: Petek temel formunun sonsuz biçimde tekrar edilebilir esasına dayanarak oluşturulmuştur.

               

Renk: Lacivert ve altın renklerinin tonları kurumsal kimliğin temelini oluşturmaktadır.

               

Motto: "Her zaman (n+1)'inci nesil üniversite"