BİRİMLER

Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü konularında uzman personellerin oluşturduğu Sistem Grubu, Ağ Grubu ve Yazılım Grubu olmak üzere 3 grup olarak üniversite bünyesinde çalışmalarını yürütmekte ve teknik destek vermektedir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kadime GÖĞEBAKAN

Altuğ CUMAOĞLU

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Bilgisayar Mühendisliği

Dahili: 444

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Görevi: Tekniker

Uzmanlık Alanı: Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Dahili: 444

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, üniversite yönetsel teşkilatının başı olup teşkilata bağlı birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dursun KOÇ

Görevi: Genel Sekreter

Uzmanlık Alanı: İletişim

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hukuk Müşavirliği

Üniversitemizin üçüncü şahıs ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmakla mükelleftir. Rektörlük ve Genel Sekreterlik kanalı ile tarafına iletilen Hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermek ve Üniversitenin karar, işlem, eylem ve yürütülen hizmetlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde Genel Sekreterlik ve Rektörlüğe yardımcı olmakla görevlidir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Özşen Anış MEHMETALİOĞULLARI

 

Görevi: Avukat

Uzmanlık Alanı: Hukuk

Dahili: 298

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Satınalma ve İhale Yönetmeliği kapsamında Eğitim-öğretim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin satın alınmasını sağlamak, ve satın alınan demirbaşın kayıt ve kontrolünü yapmaktan sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yalçın OKUR

 

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 271

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Mehmet SARIKAYA

Gökhan ÖZKARAYEL


Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fatma GÖZÜTOK

Emine GÖKALP


Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sevim AKBAŞ


Esat İbrahim UĞUZ


Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü üniversite personelinin özlük ve emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak, gerekli hizmet öncesi, hizmetiçi eğitimleri düzenlemek ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mahmut ZENGİN

Aslı ARİFOĞLU

Görevi: Müdür (V.)

Uzmanlık Alanı: Eğitim Bilimleri

Dahili: 272

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Dahili: 272

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü üniversite bünyesindeki tüm faaliyetlerin kalite standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Kalite Koordinatörü: ...

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Mahmut ZENGİN

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Eğitim Bilimleri

Dahili: 272

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü üniversitenin halkla ilişkiler, tanıtım, medya ilişkileri, dış ilişkiler ve kurumsal kimliğimizin devamlılığını sağlayan görsel iletişim konularıyla ilgilenen birimdir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eda Can DOĞANBAY

Doğgül AKGÜL

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Gazetecilik

Dahili: 297

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Görsel İletişim Tasarımı

Dahili: 297

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Bilginin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nün amacı; İTÜ-KKTC Eğitim ve Araştırma Yeleşkeleri’nin eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğrenciler ve öğretim elemanları her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: 90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ayten ÇOLAKOĞLU BİLİZ


 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Tarih

Dahili: 270

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mali İşler Müdürlüğü

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmekten sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mustafa ÜNVER

Kübra AKÇAY

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 346

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 454

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Üniversitemiz öğrencilerine öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde kayıt-kabul, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamaktan sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dilek TALAYKURT

Asiye HAFIZOĞLU UĞURSEV

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Enformatik

Dahili: 201

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 346

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Seyra ŞİRİN GÜVEN

Fatih YİĞİT

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Turizm Otelcilik Yönetimi

Dahili: 89197

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Bankacılık ve Finans

Dahili: 89196

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Volkan EROL

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İktisat

Dahili: 607

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Özel Kalem

Rektörün, resmi ve özel ajandasını düzenler, üniversite personeli ve diğer kurumlarla ilişkileri koordine eder.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 76 76

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ayten ÇOLAKOĞLU BİLİZ


 

Görevi: Özel Kalem

Uzmanlık Alanı: Tarih

Dahili: 118-119-120-121-122-123-124-125

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, sosyal ve kültürel etkinliklerin organize edilmesi, öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık, spor, danışma ve rehberlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuş, öğrenci memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinmiş bir hizmet birimidir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Simge Baca OZANER

Ertan AYDIN

Görevi: Birim Sorulusu

Uzmanlık Alanı: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Dahili: 296

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Turizm ve Otelcilik

Dahili: 296

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü

Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü üniversite binaları, tesisleri ve çevresine ait projelerin yürütmesi, denetlemesi ve bakım-onarımının yapılmasından sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gökçe Mehmet NANELİ

Hakkı DEMİR

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: İnşaat

Dahili: 126

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Teknisyen

Uzmanlık Alanı: Elektrik

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ethem GİRGİM

Ayhan MELEMENDİ

Görevi: Teknisyen

Uzmanlık Alanı: İnşaat

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Görevi: Teknisyen Yardımcısı

Uzmanlık Alanı: İnşaat

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yazı İşleri ve Arşiv Müdürlüğü

Gelen Evrak, Giden Evrak ve Kayıt işlerinden sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: 90  392 366 77 30

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Özge ŞENIŞIK

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İletişim

Dahili: 252

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun adı altında kurulmuştur.

               

Açılış: İTÜ Kuzey Kıbrıs, 2011-2012 Akademik Yılı’nda Gazimağusa Yerleşkesi’nde İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır.

               

Yerleşke: Gazimağusa Yerleşkesi 45 dönüm alan üzerine kurulmuş; 10 yeni ve 6 eski eser barındırmaktadır.

               

Öğrenci: 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 473’tür.

               

Logo: Kurumsal yazı fontu RePublic ile yazılmış “İTÜ”, sağ üstte bulunan “Arı Amblemi”, amblemi çevreleyen elips üzerine yazılmış “İstanbul Teknik Üniversitesi” ve en altta yer alan “Kuzey Kıbrıs” birlikte ve tek renk olarak kullanılır.

               

Doku: Petek temel formunun sonsuz biçimde tekrar edilebilir esasına dayanarak oluşturulmuştur.

               

Renk: Lacivert ve altın renklerinin tonları kurumsal kimliğin temelini oluşturmaktadır.

               

Motto: "Her zaman (n+1)'inci nesil üniversite"