fbk
twr

2017-2018 Akademik Yılı Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

sınav duyurusuKesin Kayıt Tarihleri:

14-15-16 Ağustos 2017, Saat: 09:00 – 16:00

Kayıt Yeri:

- İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak/İSTANBUL

- İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Gazimağusa Yerleşkesi

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Lise Diplomasının aslı.

2) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).

3) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.

4) 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için  Askerlik Durumu Beyan Formu.

5) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin “Gemi Adamı Olur Raporu”.

6) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık raporu (KKTC Sağlık Bakanlığı veya TC Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerinden veya tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan HIV, Tüberküloz (TBC), Hepatit B (HBV) ve Hepatit C (HCV) taşımadıklarına dair tetkik sonuçlarını içermelidir.).

7) Doktor onaylı kan grubu kartı

Not: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri öğrencileri için herhangi bir ön kayıt veya mülakat yapılmayacaktır.

 

Kayıtla İlgili Önemli Notlar:

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c)Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d)Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e)Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Veliler kayıt yaptırabilir mi?

Gerekçeli durumlarda (yurt dışından AFS, TÜBİTAK vb. burs kazanmış ve halen yurtdışında bulunan) öğrencilerimizin kayıtları velileri tarafından yapılabilecektir. 18 yaşın altındaki öğrencilerden Noter vekaleti istenmeyecektir. Bir dilekçe ve gerekçeli durumu gösteren belgenin kayıt esnasında sunulması gerekir.

Adres:

Namık Kemal Mah. Fazıl Polat Paşa Bulvarı

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri

Gazimağusa - KKTC

Telefon  +90 392 630 50 00

E-posta  infokktc@itu.edu.tr

Bizi Takip Edin

instagram
facebook
twitter
google +
YouTUBE
Linkedin