LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Yapım aşamasındadır

Lisans Programları: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

               

Öğrenci Sayısı: Yabancı Diller Hazırlık Okulu-135, Lisans Programları-300

               

Akademik Personel: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilgili programlarındaki akademik personel