BİRİMLER

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, üniversite yönetsel teşkilatının başı olup teşkilata bağlı birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Dursun KOÇ

Selin DENİZER

Görevi: Genel Sekreter

Uzmanlık Alanı: İletişim

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Görevi: Özel Kalem

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 122-123-124-125

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Özel Kalem

Rektörün, resmi ve özel ajandasını düzenler, üniversite personeli ve diğer kurumlarla ilişkileri koordine eder.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Özge ŞENIŞIK

 

Görevi: Özel Kalem

Uzmanlık Alanı: Radyo, Televizyon ve Sinema

Dahili: 118-119-120-121

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü konularında uzman personellerin oluşturduğu Sistem Grubu, Ağ Grubu ve Yazılım Grubu olmak üzere 3 grup olarak üniversite bünyesinde çalışmalarını yürütmekte ve teknik destek vermektedir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Kadime GÖĞEBAKAN

Altuğ CUMAOĞLU

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Bilgisayar Mühendisliği

Dahili: 444

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Görevi: Tekniker

Uzmanlık Alanı: Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Dahili: 444

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Satınalma ve İhale Yönetmeliği kapsamında Eğitim-öğretim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin satın alınmasını sağlamak, ve satın alınan demirbaşın kayıt ve kontrolünü yapmaktan sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Yalçın OKUR

Ayten ÇOLAKOĞLU

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Uluslararası İlişkiler

Dahili: 271

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Tarih

Dahili: 271

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Mehmet SARIKAYA

Emine GÖKALP


Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: gBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Fatma GÖZÜTOK

Sevim GÜNEN


Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Yönetsel Personel

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü üniversite personelinin özlük ve emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak, gerekli hizmet öncesi, hizmetiçi eğitimleri düzenlemek ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Mahmut ZENGİN

Aslı ARİFOĞLU

Görevi: Müdür (V.)

Uzmanlık Alanı: Eğitim Bilimleri

Dahili: 272

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Dahili: 272

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü üniversite bünyesindeki tüm faaliyetlerin kalite standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Kalite Koordinatörü: Doç. Dr. Serdar KUM

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 

Mahmut ZENGİN

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Eğitim Bilimleri

Dahili: 272

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü üniversitenin halkla ilişkiler, tanıtım, medya ilişkileri, dış ilişkiler ve kurumsal kimliğimizin devamlılığını sağlayan görsel iletişim konularıyla ilgilenen birimdir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Eda Can DOĞANBAY

Doğgül AKGÜL

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Gazetecilik

Dahili: 297

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Görsel İletişim Tasarımı

Dahili: 297

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Mali İşler Müdürlüğü

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmekten sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Özlem BİNGÖL

Sema KARAKOCAS

Görevi: Müdür (V.)

Uzmanlık Alanı: İktisat

Dahili: 455

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 454

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Kübra AKÇAY


 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 454

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Üniversitemiz öğrencilerine öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde kayıt-kabul, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamaktan sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Dilek TALAYKURT

Asiye HAFIZOĞLU UĞURSEV

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: Enformatik

Dahili: 201

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 346

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Seyra ŞİRİN GÜVEN

Fatih YİĞİT

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Turizm Otelcilik Yönetimi

Dahili: 89197

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Bankacılık ve Finans

Dahili: 89196

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, sosyal ve kültürel etkinliklerin organize edilmesi, öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık, spor, danışma ve rehberlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuş, öğrenci memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinmiş bir hizmet birimidir.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Simge Baca OZANER

Ertan AYDIN

Görevi: Birim Sorulusu

Uzmanlık Alanı: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Dahili: 296

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: Turizm ve Otelcilik

Dahili: 295

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Mustafa ÜNVER


 

Görevi: Yönetsel Personel

Uzmanlık Alanı: İşletme

Dahili: 295

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü

Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü üniversite binaları, tesisleri ve çevresine ait projelerin yürütmesi, denetlemesi ve bakım-onarımının yapılmasından sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: +90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Gökçe Mehmet NANELİ

Hakkı DEMİR

Görevi: Birim Sorumlusu

Uzmanlık Alanı: İnşaat

Dahili: 126

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Teknisyen

Uzmanlık Alanı: Elektrik

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Ethem GİRGİM

Ayhan MELEMENDİ

Görevi: Teknisyen

Uzmanlık Alanı: İnşaat

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Görevi: Teknisyen Yardımcısı

Uzmanlık Alanı: İnşaat

E-posta: melemendi@itu.edu.tr

 

Yazı İşleri ve Arşiv Müdürlüğü

Gelen Evrak, Giden Evrak ve Kayıt işlerinden sorumludur.

 

Telefon: +90  392 630 50 00

Faks: 90  392 366 77 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Volkan EROL


 

Görevi: Birim Sorulusu

Uzmanlık Alanı: İktisat

Dahili: 252

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 
 

Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun adı altında kurulmuştur.

               

Açılış: İTÜ Kuzey Kıbrıs, 2011-2012 Akademik Yılı’nda Gazimağusa Yerleşkesi’nde İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır.

               

Yerleşke: Gazimağusa Yerleşkesi 45 dönüm alan üzerine kurulmuş; 10 yeni ve 6 eski eser barındırmaktadır.

               

Öğrenci: 2016-2017 Akademik Yılı itibariyle toplan öğrenci sayısı 350’dir.

               

Logo: Kurumsal yazı fontu RePublic ile yazılmış “İTÜ”, sağ üstte bulunan “Arı Amblemi”, amblemi çevreleyen elips üzerine yazılmış “İstanbul Teknik Üniversitesi” ve en altta yer alan “Kuzey Kıbrıs” birlikte ve tek renk olarak kullanılır.

               

Doku: Petek temel formunun sonsuz biçimde tekrar edilebilir esasına dayanarak oluşturulmuştur.

               

Renk: Lacivert ve altın renklerinin tonları kurumsal kimliğin temelini oluşturmaktadır.

               

Motto: "Her zaman (n+1)'inci nesil üniversite"